sss Estar Rewards
หมายเหตุ : การแลกของรางวัลและใช้สิทธิพิเศษภายใต้การบริการ Star Rewards ของสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Eastern Star ที่เคยเยี่ยมชมโครงการและมีการลงทะเบียนข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น